Adventní setkání s Janem Jakubem Rybou

0 Comments

Dne 7. 12. jsme se sešli s dětmi z vinořské školy v čase adventním u Jakuba Jana Ryby.Tohoto hudebního skladatele, učitele a spisovatele některé děti již znaly, obzvláště jeho nejznámější Českou mši vánoční, kterou jsme shlédli společně s Ladovými obrázky.Nakonec našeho setkání jsme společně vyplnili vánoční křížovku a zrýmovali adventní čtení.Přeji všem dětem i dospělým, […]