VŠ studium – obor speciální pedagogika /učitelství pro 1. stupeň

Nástavbové studium – sociálně právní činnost (akreditace MŠMT)

Kurz Maxík – program pro děti s odloženou školní docházkou a předškoláky 

Kurz Step by Step – alternativní program při vyučování (akreditace MŠMT)

Kurz sociálně – psychologických dovedností (akreditace MŠMT)

Kurz v oboru masér (akreditace MŠMT)

Vzdělávací program: Textilní a přírodní materiály při výchově k hodnotám (akreditace MŠMT)

Seminář na téma úvod do reflexní terapie (Masérské studio Římská 21)